szybkie pozyczki

ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

OD 3 DO 6 LAT

30 zajęć grupowych od IX do VI / 45 min

ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU

SZKOLNYM, MŁODZIEŻY

I DOROSŁYCH

30 zajęć grupowych od IX do VI / 60 min

* 50 zajęć od IX do IV /60 min

85 zł/miesiąc

+ książka GRATIS

KURS STANDARD* 85 zł / miesiąc

EGZAMIN 8-klasisty* 175 zł /miesiąc

EGZAMIN GIMNAZJALNY* 175 zł /miesiąc

KURS DLA MATURZYSTÓW* 175 zł / miesiąc

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

30 zajęć w roku od IX do VI / 60 min

ZAJĘCIA W PARACH

30 zajęć w roku od IX do VI / 60 min

195 zł / miesiąc

  120 zł / miesiąc /za osobę

ZAJĘCIA Z NATIVE SPEAKER

* 30 zajęć w roku od IX do VI / 60 min

  ZAJĘCIA DLA MALUSZKÓW

od 1 roku życia, z rodzicem

30 zajęć grupowych od IX do VI / 30 min

INDYWIDUALNE* 240 zł/miesiąc

W PARACH* 160 zł /miesiąc

GRUPOWE* 105 zł/miesiąc

BUSINESS ENGLISH grupowe* 150 zł/miesiąc 

JOB INTERVIEW indywidualne 270 zł/ 3 spotkania

CENA PROMOCYJNA - TYLKO PRZY ZAPISIE DO KOŃCA WRZEŚNIA 2019!!!

60 zł / miesiąc

REGULARNA CENA - 85 zł /miesiąc