szybkie pozyczki


   MALUSZKI OD 1 ROKU ŻYCIA I PRZEDSZKOLAKI


Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez DWÓCH LEKTORÓW JEDNOCZEŚNIE: osobę posługującą się WYŁĄCZNIE JĘZYKIEM ANGIELSKIM oraz osobę koordynującą przebieg zajęć, nadzorującą interakcje i dbającą o bezpieczeństwo dzieci .

Zajęcia w grupach  6-10 osobowych. 

Możliwość dojazdu lektorów do przedszkoli i żłobków!


   DZIECI W WIEKU SZKOLNYM, MŁODZIEŻ I DOROŚLI


GRUPOWE – zajęcia odbywają się w małych, 4-8 osobowych grupach. Wykorzystują naturalny potencjał rozwojowy dzieci i młodzieży. Dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań wiekowych. Realizowane są poprzez gry aktywizujące i oparte o zasady zdrowej rywalizacji. Dorosłych świetnie motywują do nauki - bo w końcu nikt nie lubi zostawać z tyłu cool.

W PARACH – dają duże poczucie elastyczności na zajęciach dostosowując materiał do zainteresowań i możliwości uczniów. Nauka z drugą osobą jest zdecydowanie przyjemniejsza i sprzyja interakcjom podczas zajęć.

INDYWIDUALNE – zapewniają uczestnikowi naukę dostosowaną do jego predyspozycji oraz potrzeb. Cała uwaga lektora skierowana jest na jedną osobę co zwiększa skuteczność przyswajania materiału.

KONWERSACJE Z NATIVE SPEAKERS - zajęcia kładą nacisk na umiejętność komunikowania się w języku obcym i osłuchują z obcym akcentem. Brak szkolnego podejścia do nauki języka oraz szablonowych regułek gramatycznych uczy spontanicznej reakcji językowej i kreatywnego myślenia. Tutaj najważniejsze jest mówienie!

NOWOŚĆ!    JĘZYK NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, A NAWET ARABSKI!